Diese Seite hat eine eingeschränkte Unterstützung für deinen Browser. Wir empfehlen, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.

De 7 Chakra's in een oogopslag

 

Chakra's

De zeven hoofdchakra's stralen door het lichaam van de onderkant van het bekken tot de bovenkant van de schedel.

De chakra's zijn centra van bewustzijn in het menselijk lichaam, ook wel energetische centra genoemd, geen materiële of anatomische centra. Zij vinden hun oorsprong in het energiesysteem van de mens, maar stralen ook door het fysieke lichaam naar gelang van hun positie.

De chakra's beïnvloeden de cellen, de organen en het hele hormonale systeem en beïnvloeden de gevoelens en gedachten; het zijn dus ook psycho-energetische centra. De term chakra komt uit het Sanskriet, de oude Indiase wetenschapstaal. Het betekent net zoveel als wiel of vortex.

In feite zijn de chakra's in een constante roterende beweging. Door te cirkelen trekken ze energie van buiten aan en verspreiden die in het subtiele lichaam - het astrale lichaam. We absorberen energie uit onze omgeving via de chakra's.

 

Positief effect van chakra werk

Chakrawerk is een energietherapie waarmee je je energiesysteem kunt verbeteren. Door eenvoudige oefeningen kun je je energieniveau verhogen en je intuïtieve krachten versterken. Chakra activering is een eenvoudige en effectieve manier om lichaam, geest en ziel te helen.

Effect op het lichaam

 • Het verdedigingssysteem wordt versterkt
 • De circulatie is geharmoniseerd
 • Organen worden ontgift
 • De bloedcirculatie verbetert
 • Het metabolisme wordt geactiveerd
 • De functie van de organen wordt verbeterd
 • Het verouderingsproces wordt vertraagd

Effect op het bewustzijn

 • Angsten zijn verminderd
 • Depressieve stemmingen verdwijnen
 • Slaap wordt diep en kalm

Effect op de geest

 • Concentratievermogen groeit
 • Geheugen verbetert
 • Mentale helderheid ontwikkelt
 • Doelen worden gemakkelijker bereikt
 • Het is gemakkelijker onderscheid te maken tussen het essentiële en het niet-essentiële

De 7 Chakra's 

1. De wortelchakra (Muladhara chakra)

 • Stabiliteit
 • De wil om te leven
 • Overleven
 • Zelfbehoud
 • Beveiliging
 • Basisvertrouwen
 • Aarding

Benaming

Het wortelchakra is het laagste chakra en vormt dus de basis voor alle andere chakra's. In het Sanskriet betekent hetMuladhara Chakra - Mula betekent "wortel" en adhara "steun". Vaak wordt dit chakra ook het basiscentrum, stuitchakra, wortelcentrum of eerste chakra genoemd.

Locatie en fysieke invloedssfeer

De wortelchakra bevindt zich in het gebied van de bekkenbodem ter hoogte van het stuitbeen tussen het perineum en de anus en op de wervelkolom ter hoogte van het stuitbeen. Zijn energie voedt de bekkenbodem en vooral de dikke darm en het rectum. Andere invloedsgebieden zijn het skelet, dat ons stabiliteit geeft, en de benen en voeten, die ons met de aarde verbinden. Tanden en nagels, de vorming van bloed, de spijsvertering en de heupzenuw worden ook beïnvloed door de activiteit van deMuladhara Chakrawordt beïnvloed. Bovendien is er een nauw verband tussen dit chakra en de klierfunctie van de bijnieren.

Centrale thema's

Via het wortelchakra is de mens energetisch verbonden met de aarde. Via geen enkel ander chakra absorberen we zoveel energie uit de aarde als via het wortelchakra. Dit chakra is dus de bron van sterke levensenergieën. Levenskracht, basisvertrouwen en veiligheid zijn centrale thema's van het wortelchakra. Het vertegenwoordigt de wil om te leven en het instinct voor zelfbehoud. Als de energie in dit gebied ongehinderd kan stromen, is het voor een mens gemakkelijk om zijn bestaan in deze wereld veilig te stellen. Hij staat met beide benen op de grond en niets kan hem zo gemakkelijk van zijn stuk brengen.

2. De sacrale chakra (Svadhisthana chakra)

 • Seksualiteit
 • Sensualiteit
 • Voortplanting
 • Behoud van soorten
 • Creativiteit
 • Levensenergie

Benaming

De sacrale chakra is het centrum van sensualiteit en seksualiteit; dit wordt ook aangegeven door zijn sankrit naam Svadhisthana chakra geeft aan:Svadhisthana betekent "zoetheid" of "lieflijkheid", maar kan ook worden vertaald als de eigen woonplaats.

Het sacraal chakra is ook bekend als het "seksuele chakra", "sekscentrum" of "tweede chakra".

Locatie en fysieke invloedssfeer

De sacrale chakra bevindt zich ongeveer ter hoogte van het heiligbeen, iets boven de geslachtsorganen, een paar vingerbreedten onder de navel. De seksuele chakra levert energie aan de geslachts- en onderbuikorganen, de baarmoeder, de nieren en de blaas. Het werkingsgebied van deze chakra strekt zich uit tot het gehele bekkengebied en het heiligbeengebied. Bloedcirculatie, lymfestroom, zaadvocht en urine staan ook in verband met de activiteit van het Svadhisthana chakra, dat de ontgifting van het lichaam via de urinewegen regelt. Bovendien regelt het sacraal chakra ook de klierfunctie van de testikels en de eierstokken.

Centrale thema's

De Heiligbeen Chakra is het centrum van zowel de menselijke seksualiteit als de vrouwelijke energie. De seksuele energie is van groot belang voor de instandhouding van de soort, voor voortplanting, geboorte en nieuwe schepping. De Heiligbeen Chakra vertegenwoordigt vooral aspecten als seksualiteit, creativiteit en creatieve levensenergie, alsook sensualiteit en levensvreugde. Als de energie in dit chakra ongehinderd stroomt, is het voor ons gemakkelijk om met al onze zintuigen van het leven te genieten.

3. De navelchakra (Manipura chakra)

 • Wilskracht
 • Zelfvertrouwen
 • Persoonlijkheid
 • Ego ontwikkeling
 • Zelfbeheersing
 • Gevoelens
 • Gevoeligheid
 • Vermogen
 • Assertiviteit

Benaming

In het Sanskriet wordt de navelchakra de Manipura chakrachakra. Manipura betekent "glanzend juweel" of ook "plaats van juwelen". In chakraleringen wordt de Manipura chakra beschouwd als een bijzonder energetisch chakra. Als een stralende zon straalt deze chakra door het hele lichaam en voorziet het van prana, de universele levenskracht.

Locatie en fysieke invloedssfeer

Hoewel de Manipura Chakra gewoonlijk de navelchakra wordt genoemd, bevindt hij zich niet precies ter hoogte van de navel, maar iets erboven, in de maagstreek, op de overgang tussen de lenden- en de borstwervelkolom. Omdat in de navelchakra veel levensenergie (prana) is opgeslagen, is deze chakra belangrijk voor het hele organisme. De energie ervan beïnvloedt met name de maag, de dunne darm en de lever. Maar ook de milt en de galblaas worden door dit chakra van energie voorzien. Het beïnvloedt niet alleen de buikorganen, maar ook het spijsverteringsproces en het autonome zenuwstelsel. Een belangrijke rol speelt de energetische verbinding met de alvleesklier, die spijsverteringsenzymen en vitale insuline produceert.

Centrale onderwerpen

De Manipura Chakra vertegenwoordigt alle aspecten die te maken hebben met de vorming van een gezonde persoonlijkheid en assertiviteit. Vanuit de navelchakra straalt de kracht van emoties. Mensen met een sterke navelchakra zijn zich bewust van hun identiteit en individualiteit. Het vuurelement geeft hen een hoog niveau van energie en vitaliteit. Deze energie is nodig om een zelfverzekerd ego te kunnen ontwikkelen, zijn doelen te verwezenlijken en actief deel te nemen aan de vormgeving van de wereld.

4. De hartchakra (anahata chakra)

 • Medeleven
 • Mensheid
 • Affectie
 • Beveiliging
 • Openheid
 • Tolerantie
 • Vriendelijkheid van hart

Benaming

In het Sanskriet, wordt het hartchakra de Anahata chakraAnahata betekent "niet bezoedeld" of "onbeschadigd". Dit geeft aan dat wij veilig zijn in ons geestelijk hartcentrum en vrij van smet.

Locatie en fysieke invloedssfeer

Hoewel het hartchakra ter hoogte van het anatomische hart ligt, is het niet naar links verschoven, maar ligt het in het midden van de borstkas. De energie van het hartchakra beïnvloedt de hele borstkas, het hart, de longen en de bloedsomloop. De huid, het bloed, de handen, de armen en de bovenrug liggen ook binnen de invloedssfeer van het hartchakra. De klierfunctie van de tyhmusklier, die een belangrijke rol speelt binnen de afweer, is ook gerelateerd aan de activiteit van dit chakra.

Centrale thema's

In chakraleringen wordt het hartchakra beschouwd als het centrum van universele, bovenpersoonlijke liefde. Vanuit het hartchakra stromen de krachten die de mens verbinden met zijn medemens. Echt mededogen, empathie met de jij en diep begrip voor de ander zijn emotionele vermogens die aantonen dat het bewustzijn reeds een hoog niveau van ontwikkeling heeft bereikt. Mensen met een sterk hartchakra overwinnen egoïstische belangen en overstijgen zo hun beperkingen. In tegenstelling tot persoonlijke liefde, die zich alleen uitstrekt tot iemands partner, naaste vrienden of familieleden, stelt superpersoonlijke liefde zich open voor iedereen.

5. De keelchakra (Vishuddha chakra)

 • Communicatie
 • Woord Bewustzijn
 • Inspiratie
 • Waarheid
 • mentale kracht
 • Synthese
 • Creativiteit
 • Muzikaliteit

Benaming

De keelchakra heet in het Sanskriet Vishuddha Chakra; Vishuddhi betekent "zuiveren". Het woord- en waarheidsbewustzijn dat op dit niveau vertegenwoordigd is, heeft een zuiverende werking op het bewustzijn en geeft aanleiding tot innerlijke helderheid.

Locatie en fysieke invloedssfeer

De Vishuddha Chakra bevindt zich in het gebied van de cervicale wervelkolom, ongeveer ter hoogte van het strottenhoofd. De energie beïnvloedt de keel, de kaak, het strottenhoofd, de slokdarm en de luchtpijp. De ademhaling en de klank van de stem zijn ook gerelateerd aan de functie van de keelchakra. Verder worden de halswervelkolom, de kaak, de nek, de schouders en het gehoor door de energie van dit chakra gevoed. De schildklier en de bijschildklier kunnen alleen harmonieus werken als de energie in de keelchakra vrij kan stromen.

Centrale thema's

In chakraleringen wordt de keelchakra beschouwd als het centrum van geluid. Het is het chakra dat verantwoordelijk is voor spraak en communicatie. Het bewuste gebruik van woorden, de poging om volledig bij de waarheid te blijven in alles wat gezegd wordt, en zelfexpressie zijn de ontwikkelingstaken die verband houden met de keelchakra. Maar de keelchakra vormt ook een belangrijke schakel, want hij verbindt het hartcentrum met het voorhoofdchakra en zorgt zo voor een gezond evenwicht tussen voelen en denken.

6.  De voorhoofdchakra (Ajna chakra)

 • Intuïtie
 • Wijsheid
 • Inzicht
 • Perceptie
 • Verbeelding
 • Zelfkennis

Benaming

De voorhoofdchakra is het spirituele centrum van kennis en intuïtie. In het Sanskriet wordt het Ajna Chakra genoemd - Ajna betekent "weten" of "waarnemen". Hogere kennis kan alleen worden bereikt door de dualiteit te overstijgen. Pingala en Ida komen samen in de voorhoofdchakra. Door op deze chakra te mediteren, kan de geest bevrijd worden van dualiteit.

Locatie en fysieke invloedssfeer

De voorhoofdchakra bevindt zich in het midden van het voorhoofd, tussen de wenkbrauwen en iets boven de wortel van de neus. Op fysiek niveau strekt de invloedssfeer van dit chakra zich voornamelijk uit tot de kleine hersenen en de zintuigen: ogen, oren en neus.

Maar ook het gezichtsgebied en de sinussen, evenals het hormonale en zenuwstelsel worden beïnvloed door de Anja Chakra. De functie van de hypofyse staat in direct verband met de activiteit van het voorhoofdchakra.

Centrale thema's

Via het voorhoofdchakra kan de mens in contact komen met de geestelijke werelden. Het Ajna chakra legt contact met de intuïtie en stelt ons in staat hogere werkelijkheden te herkennen en het alledaagse bewustzijn te overstijgen. Bovenzintuiglijke waarnemingen zoals helderziendheid of gedachten lezen gebeuren alleen via het derde oog. De taak die gepaard gaat met de ontwikkeling van het voorhoofdchakra is zelfkennis - de erkenning van het Hoger Zelf, dat niet identiek is met het brede concept van het ego, maar er ver bovenuit gaat. Meditaties die zich richten op het Ajna chakra leiden vaak tot ervaringen van licht. Deze ervaringen zijn tekenen dat het innerlijke licht, het innerlijke besef, aan het schijnen is.

7.  De Kroon Chakra (Sahasrara Chakra)

 • Spiritualiteit
 • Ervaring van spirituele werelden
 • Kennis van God
 • Verlichting
 • Zelfrealisatie
 • Religiositeit
 • Verbondenheid met de kosmos

Benaming

De kruinchakra wordt in India Sahasrara chakra genoemd; Sahasrara betekent "duizend", "duizendvoudig" of "duizendvoudig".

Locatie en fysieke invloedssfeer

De kruinchakra bevindt zich in het gebied van het schedeldak, op de kruin van het hoofd. Deze hoogste chakra overstijgt echter de buitenste grenzen van het menselijk wezen en gaat rechtstreeks over in de aura, reden waarom sommige chakra-experts geloven dat de Sahasrara chakra geheel buiten het lichaam ligt. De activiteit ervan beïnvloedt zeker de middenhersenen en het hele organisme. Het beïnvloedt ook de functie van de pijnappelklier.

Centrale thema's

De hoofdthema's van het kruinchakra zijn spiritualiteit, zelfrealisatie en verlichting. De ontwikkelingsfase die door het hoogste chakra wordt vertegenwoordigd, gaat over het bewust worden van de goddelijke oorsprong en het bereiken van diepe vrede. Door zich bewust te worden van de kwaliteiten van het kruincentrum, worden de ervaringen van Eenheid en Genezen mogelijk. De ontwikkeling van dit centrum leidt de persoonlijkheid tot de hoogste rijpheid en transformeert haar in de "grote ziel" (Sanskriet: Mahatma). De kruinchakra kan niet worden gewekt tenzij alle andere chakra's er een stabiele basis voor vormen.

Winkelwagen

Geen producten meer beschikbaar voor aankoop

Uw winkelwagen is momenteel leeg.